OS X Spaces


Als u met veel vensters tegelijkertijd open heeft staan, dan kan de desktop van uw Macintosh erg onoverzichtelijk worden. Met Exposé had u al de mogelijkheid om snel het juiste venster vinden, maar Spaces biedt nog een andere manier om orde te scheppen op de desktop. Spaces biedt namelijk de mogelijkheid om alle open vensters te verdelen over verschillende virtuele bureaubladen, een "Space". Iedere "Space" kan dan bijvoorbeeld een specifieke functie krijgen.
U kunt bijvoorbeeld Apple Pages en Keynotes met hun documenten in één "Space" onderbrengen, en alles wat met Photoshop te maken heeft in een andere "Space".

  In de "Systeemvoorkeuren" moet Spaces eerst geactiveerd worden. Er kunnen in totaal maximaal 16 spaces gecreëerd worden door rijen en kolommen toe te voegen. Een programma kan aan een specifieke space toegewezen worden in de kolom aan de rechterkant. Als dat programma dan opgestart wordt, dan zal dat openen in die bijbehorende space en in die locatie blijven, tenzij hij handmatig naar een andere space wordt verplaatst. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat sommige programma's met meervoudige "gereedschaps vensters" (zoals bijvoorbeeld Adobe Creative Suite of Microsoft Office onderdelen) niet helemaal goed samen kunnen werken met spaces. Het is daarom ook verstandig om die programma's gewoon op de desktop te laten staan en alleen de documenten aan een bepaalde space te koppelen.

Het toewijzen van een programma aan een specifieke space kan plaatsvinden door eerst de gewenste space aan te klikken en vervolgens op de + onder "programmatoewijzing". Dan wordt een venstertje geopend, waarin het gewenste programma kan worden opgezocht. De - knop daarnaast is om programmatoewijzingen te verwijderen.

Onderin het configuratgievenster kunnen nog bepaalde toets-combinaties worden ingesteld om bijvoorbeeld snel te kunnen overschakelen tussen verschillende spaces.

Spaces kan overiges perfect worden toegepast in combinatie met Exposé.