OSX Screenshot


Er zijn drie manieren om een Screenshot te maken van uw bureaublad.
1. Voor een afbeelding hebben van het volledige beeldscherm:
Kies op uw toetsenbord de combinatie:

command (cmd) - shift - 3

De afbeelding wordt op het bureaublad geplaatst.

OSX Screenshot

Een OSX Screenshot kan op drie manieren gemaakt worden. Twee manieren om OSX Screenshots te maken zijn het meest bekend. De derde "shortcut" is echter wat minder bekend. Hiernaast leest u precies hoe u ze alle drie kunt uitvoeren.

2. Als u een afbeelding wilt hebben van een bepaald deel van uw bureaublad:
Kies op uw toetsenbord de combinatie:

command (cmd) - shift - 4

Het muispijltje verandert in een kruis. Door de (linker) muisknop in te drukken en de muis te bewegen, kunt u een bepaald deel van het bureaublad selecteren. Als u de muisknop loslaat, wordt van het op dat moment geselecteerde deel een afbeelding gemaakt. Ook nu weer wordt afbeelding op het bureaublad geplaatst.

3. De derde methode is bedoeld om van een bepaald element op het bureaublad (bijvoorbeeld het dock of een icon) een afbeelding te maken. U hoeft dan niet achteraf met bijvoorbeeld een fotobewerkingsprogramma storende onderdelen te verwijderen. Voor deze methode kiest op uw toetsenbord ook de combinatie:

command (cmd) - shift - 4

Maar als u nu u direct daarna op de spatiebalk drukt, dan verandert de muiscursor in een fototoestel. Door dit fototoestel met de muis over de diverse delen van het bureaublad te bewegen ziet u steeds het element dat geselecteerd is oplichten. Als u op de (linker) muisknop drukt wordt een afbeelding gemaakt van het element dat juist daarvoor opgelicht was. Ook met deze methode wordt afbeelding op het bureaublad geplaatst.